Speltherapie

Wat is speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapeutische hulp voor kinderen met een stagnatie in hun sociale en/of emotionele ontwikkeling.

De beleving van uw kind en het spel - de taal waar uw kind zich het beste in kan uitdrukken - staan centraal bij speltherapie. Het spel wordt gebruikt om het kind gebeurtenissen en herinneringen spelend te laten verwerken en nieuwe, positieve ervaringen op te laten doen. Zo krijgt hij de kans om weer in balans te komen en zich zo goed mogelijk verder te ontwikkelen.

Voor wie is speltherapie

Speltherapie is voor kinderen vanaf een jaar of drie. Gesprekken met ouders en zo nodig met school zijn onderdeel van de therapie.

Bij ouder-kind speltherapie bent u als ouder samen met uw kind en de speltherapeut in de spelkamer. Lees er hier meer over:

Ouder-kind speltherapie

Wanneer is speltherapie nodig

Speltherapie wordt ingezet bij:

  • Specifieke klachten zoals sterke stemmingswisselingen, psychosomatische klachten en gedragsproblemen.
    Signalen zijn bijvoorbeeld: slecht slapen, eng dromen, (weer) bedplassen, snel angstig zijn, onverklaarbare buikpijn of hoofdpijn hebben, snel en vaak huilen, terug getrokken of juist stiller zijn dan gewoonlijk, faalangst hebben, vaak ruzie maken, boos zijn, piekeren, zich eenzaam of onbegrepen voelen.
  • Ingrijpende gebeurtenissen of traumatische ervaringen die een negatieve invloed op het welzijn van het kind blijven houden.
    Denk hierbij aan overlijden van een dierbare, scheiding ouders, ziekte in de familie, verhuizing, pesten of gepest worden, mishandeling of getuige van mishandeling.
  • Acceptatie van de eigen situatie of beperking.
    Het gaat hierbij om lichamelijke beperkingen, chronische ziekte , verstandelijke handicap, adoptie, pleegzorg, een broer of zus met veel problemen, ADHD, Autisme.

Waar wordt de speltherapie gegeven

In de spelkamer van de praktijk kan het kind in een veilige sfeer een vertrouwensband met de therapeut opbouwen. Daardoor durft en kan hij zich uiten door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek.

Wanneer is de speltherapie

Speltherapie vindt in principe wekelijks plaats op een vast tijdstip. Een spelsessie duurt drie kwartier. De lengte van een behandeling is afhankelijk van de problematiek en het tempo van het kind.

Coaching Trainingen Werkwijze
Download de flyer