SpeltherapieOuder-kind speltherapie

Ouder-kind speltherapie

Om verschillende redenen kan de relatie tussen u en uw kind moeilijk verlopen. Het lukt u en uw kind niet om elkaar te begrijpen. Het gevolg kan zijn dat er veel ruzie is of dat door terug trekken en afwijzing het contact is verminderd.
Meestal lukt het ouders en kinderen om de relatie zelf weer te herstellen. Soms is er meer voor nodig.

Het is van groot belang voor u en voor de ontwikkeling van uw kind dat de relatie verbeterd wordt en dat er een positieve en plezierige relatie ontstaat. Hoe eerder hoe beter.

In de ouder-kind speltherapie bent u als ouder samen met u kind en de speltherapeut in de spelkamer. Door samen met uw kind te spelen, te werken of dingen te maken in de beslotenheid van de spelkamer in samenwerking met de speltherapeut doet u positieve ervaringen op en is er ruimte om stil te staan bij het verschil in beleving tussen u en uw kind. Het gevolg is dat:

  • de relatie kan verbeteren.
  • emoties beter gereguleerd worden.
  • je voelt je sterker staan in je ouderrol.

In gesprekken met u als ouder bespreekt de speltherapeut wat er gebeurd tijdens de therapie en in de relatie tussen u en uw kind. Eventueel worden er ook individuele spelsessies met uw kind ingezet.
Tijdens een individuele speltherapie kan er soms ook voor een aantal ouder-kind spelmomenten gekozen worden.

De therapie is geschikt voor kinderen van alle leeftijden.