Trainingen

Uw kind is gemotiveerd om nieuwe dingen aan te leren. Uw kind heeft last van zijn boosheid, faalangst, of moeite met sociale vaardigheden. In een groepje kan hij hier meer over leren en mee oefenen. De kinderen uit het groepje leren ook veel van elkaar.

Een training die gericht is op het aanleren van specifieke vaardigheden is een goede keuze. Na een intakegesprek met u en uw kind en bij voldoende deelname starten we met de trainingen.

Het aanleren van nieuwe vaardigheden staat centraal in de training. We werken en leren door middel van gesprek, creatieve opdrachten, spelvormen en rollenspelen.

Een training duurt 10 weken. De groep komt wekelijks op een vast tijdstip bij elkaar.

Boosheid verminderen

In de boosheidreductietraining staat uw kind stil bij zijn boze gevoelens. Wat maakt hem boos, wat denkt hij en wat doet hij vervolgens met zijn boosheid? Want boos zijn we allemaal weleens maar op welke manier uit je die boosheid? Een hoe reageren de mensen om je heen als je zo boos bent?

Het is heel fijn voor uw kind als hij zijn boosheid beter onder controle krijgt. Dat geeft hem zelfvertrouwen. Het contact met de mensen en kinderen om hem heen wordt meer ontspannen en daar gaat een positieve werking van uit.

Faalangst verminderen

In de faalangstreductietraining gaat uw kind op ontdekkingstocht bij zichzelf. Wat maakt mij zo angstig? Op welke momenten heb ik er last van ? Hoe is dat om steeds weer die angst/stress te voelen? Hoe denk ik eigenlijk over mezelf?

Een beetje stress en angst hebben we allemaal en dat helpt ons om juist extra gefocust te zijn en te kunnen presteren. Maar als we te vaak en te veel stress en angst ervaren helpt het niet meer. Het verlamt je en je presteert minder of juist niet op momenten dat het nodig is.

In de training leer je op ontspannen manier met je angsten om te gaan en ontdek je dat eigenlijk nergens bang voor hoeft te zijn. Want fouten maken mag. En door te proberen ga je dingen leren.

Sociale vaardigheden

In deze training gaan we op een speelse manier met verschillende onderwerpen aan het werk. Uw kind heeft wat moeite met de omgang met vriendjes en/of volwassenen. Of met zichzelf. Uw kind pakt dingen niet altijd even handig aan waardoor hij niet altijd goed begrepen wordt en anderen hem niet altijd goed begrijpen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: hoe word ik zekerder van mezelf, hoe maak ik makkelijker contact, hoe word ik weerbaarder? En ook: hoe ga ik met pesters om, hoe werk ik samen met anderen, hoe zorg ik goed voor mezelf?

Afhankelijk van de groep en van uw kind zullen sommige onderwerpen meer aandacht krijgen dan andere.