Werkwijze

Wanneer u als ouder denkt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft op sociaal en/of emotioneel gebied kunt u rechtstreeks contact opnemen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

U kunt ook na advies van de huisarts, orthopedagoog, logopedist, maatschappelijke werk, de school of een andere professional in de zorg worden doorverwezen.

Een kennismakingsgesprek van 30 minuten is gratis.

Na het kennismakingsgesprek kan er een vervolg afspraak gemaakt worden voor het intake gesprek.

U zult ook gevraagd worden om vragenlijsten in te vullen door u zelf en evt. de school.

Aan de hand van het intake gesprek, de informatie uit de vragenlijsten en de eventuele spelobservatie stel ik een behandelplan op en bespreken we de werkwijze.

Tussendoor plannen we regelmatig een gesprek met u in.

Tot slot sluiten we de therapie af met een evaluatie gesprek.